Retur Policy

Ångerrätt, reklamation och retur

Som konsument har du rätt till fjorton (14) dagars ångerrätt från den dagen du tar emot din order, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela AndreasArt.se inom fjorton (14) dagar från mottagandet av den beställda produkten (ångerfristen). Om du vill ångra ditt köp kontaktar du Andreas på info@andreasartist.se, detta ska ske inom 14 dagar efter uthämtat paket, Andreasartist.se mailar då en returfraktsedel som används för att returnera varan, väl emballerad.

Om produkten är i försämrat skick vid retur gör vi ett avdrag på återbetalningen som motsvarar det minskade värdet på produkten, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan ovarsamt.

Reklamation

Din produkt ska motsvara den bild och storlek som presenteras i webbshopen Andreasartist.se reserverar sig dock för eventuella nyansskillnader i produkten.

Vi undersöker alltid noggrant de produkter du har beställt innan vi packar och skickar dem till dig. Detta för att minimera risken att du får fabriksskadat gods. Trots detta kan det ibland uppstå transportskador under transporten. Skulle produkten vara trasig eller felaktig när den anländer har du rätt att reklamera produkten. Inspektera mottagen produkt noga vid mottagandet. För att reklamera behöver du ta bilder på den skadade eller defekta produkten, skadat emballage samt på fraktsedeln som sitter på försändelsen. Vi behöver bilderna och ditt ordernummer för att kunna göra en reklamation.

Du har rätt att reklamera din vara inom tre (3) år från det att du mottagit varan. För att inte förlora din reklamationsrätt, måste du dock meddela oss om felet/defekten inom skälig tid, normalt sett inom två (2) månader, från det att du märkt felet.

Om du reklamerar en Andreasartist.se väljer om felet ska åtgärdas eller om du ska få en ny produkt. Om du är missnöjd med ett reklamationsärende kan du alltid vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden på Allmänna Reklamationsnämnden www.arn.se. Om vi skulle hamna i en tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Du kan också vända dig till Europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning (ODR) för att lösa tvister.

Så här gör du när du ångrat ett köp

  1. Kontakta oss via mail info@andreas.se
  2. Vi skickar en returfraktsedel till dig som används för att skicka tillbaka din vara.
  3. Förpacka returen väl och med lämpligt fyllnadsmaterial. Följesedeln ska vara med i paketet och det ska förslutas ordentligt med tejp. Returadress får du direkt av oss.
  4. Skicka tillbaka paketet.

Återbetalning vid utövande av ångerrätt

När vi har tagit emot och godkänt din retur, eller bevis lämnats på att varan återsänts, betalas dina pengar tillbaka till samma konto du betalade med, vilket sker senast inom fjorton (14) dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätt. Klarna skickar även en uppdaterad faktura per e-post till dig. Återbetalning sker på samma betalningssätt som vid köpet. Hela beloppet återbetalas, exklusive frakt, skatt och avgifter.

Så här gör du en reklamation

  1. Kontakta kundservice per mail på info@andreas.se
  2. Bifoga bilder på skadad vara, skadat emballage samt på fraktsedeln som sitter på paketet.
  3. Kundservice kommer att skicka en ny produkt tillsammans med en returfraktsedel så retur av den skadade varan kan returneras.

Övrigt

Svensk lag tillämpas på köp från Andreasartist.se.

Dessa Köpvillkor utesluter eller begränsar inte vårt ansvar där det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar. Vi tillämpar gällande konsumentlagstiftning.

Vi reserverar oss för eventuella brister eller fel i information om produkter, nyansskillnader på grund av olika skärminställningar, bilder, priser, lagersaldon eller tekniska fel och vi förbehåller oss rätten att ändra eller korrigera när det kommer till vår kännedom.

Vi ansvarar inte för att fullgöra leverans av mottagen beställning om och i den omfattning som förpliktelsen inte kan fullgöras på grund av omständighet som ej skäligen kunnat förutses, inkluderande bl.a. krig/krigsliknande händelse, naturkatastrof, brand, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, transportproblem, ändrad lagstiftning samt därmed jämförbara händelser. Förekomst av force majeure händelse innebär att vi befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Vi ansvar är begränsat till direkta skador. Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på andreasartist.se webbplats är begränsad till det totala beloppet för din beställning.

Kontakta oss på det sätt du finner bäst

Rulla till toppen